Videoclip dirigit i realitzat per Cristòfol Casanovas.

Videoclip dirigit per Rafa de los Arcos i Alejandro Marzoa per a Jordi Boixadós.
Producció: Boogaloofilms.
www.boogaloofilms.com

Videoclip dirigit per Belén Funes per a Jordi Boixadós.
Producció: Boogaloofilms.
www.boogaloofilms.com

Directes

Video dirigit per Cristòfol Casanovas per a Jordi Boixadós.